Msze Święte:

w dni powszednie - godz. 8:00 /Msza św. w kaplicy Domu Seniora/, 17.30; 18:00, 

w niedziele - godz. 9:00, 11:00, 16:00

 

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 19.00

Tel. 606324304

 

Adres:
Kaszewice 45
97-415 Kluki
tel. 606324304

e-mail:

Numer konta:
BS Bełchatów,23896500082001001135660001

Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
pw. Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach

§ 1

1. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach, a także osoby zmarłe spoza parafii, jeśli taka była ich wola lub wola rodziny.

§ 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

2. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada zatrudniony przez niego zarządca cmentarza.

    Na dzień dzisiejszy Pan Andrzej.

3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

§ 3

1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie oraz konieczne inwestycje. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem   robót. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty:

2. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.


3. Wysokość opłat ustala Administrator w porozumieniu z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i Radą Parafialną

4. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (przepis ten nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz grobów głębinowych).

6. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

7. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Nie wniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.

8. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:
                        - pogrzeb
                        - budowa nowego pomnika
                        - remont pomnika np. wymiana płyty

                        - ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych                                       zezwoleń.

§ 4

1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

4. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu  wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

 

§ 5

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

                                               * Poruszania się jednośladami. (np. rowerami…)

                                               * Samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.

                                               * Ustawiania – bez uzgodnienia z Administratorem - ławek i ogrodzeń.

                                               * Palenia papierosów i spożywanie alkoholu.

                                               * Wprowadzania zwierząt.

                                               * Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

                                               * Podrzucania śmieci poza cmentarnych pod karą sądową.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody Administratora lub zarządcy cmentarza. Klucz od bramy wjazdowej na cmentarz pobiera się w kancelarii   parafialnej lub od Pana Grzegorza

3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące   przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do Administratora lub zarządcy cmentarza.

§ 8

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. 15.03.2016 roku

 

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

* Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.

* Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

 

Administrator Cmentarza

ks. Zdzisław Kuropatwa - Proboszcz

 

Kaszewice, 15 marca 2016 roku

 

© 2024 Parafia pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
172 0.091697931289673