Msze Święte:

w dni powszednie - godz. 8:00 /Msza św. w kaplicy Domu Seniora/, 17.30; 18:00, 

w niedziele - godz. 9:00, 11:00, 16:00

 

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 19.00

Tel. 606324304

 

Adres:
Kaszewice 45
97-415 Kluki
tel. 606324304

e-mail:

Numer konta:
BS Bełchatów,23896500082001001135660001

Zawiadomienie

 

 Łódź, dnia 17 stycznia 2017 roku

      Wojewódzki Urząd

Ochrony Zabytków w łodzi

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wpisania obiektów zabytkowych do rejestru zabytków

 

Powołując się na przepis art. 10 i art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U.z 2016 r. poz. 23),Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu  na wniosek właściciela, tj. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej, Kaszewice 45, 97-415 luki (gm. Kluki, pow. bełchatowski), postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru:

organów (instrument 8-głosowy o klasycystycznym prospekcie jednosekcyjnym wykonany przez warsztat St. Krukowskiego i Syna w Piotrkowie Trybunalskim gub., Piotrków, ok. 1909 r.) z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświetszej w Kaszewicach (gm. Kluki, pow. bełchatowski).

 

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strona (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) ma obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Informuje się, że strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi, wnioski i dowody w tej sprawie.

 

Pouczenie o skutkach wpisu obiektu do rejestru zabytków zostanie doręczone wraz z decyzją.

 

 

Łódzki Wojewódzki

Konserwator Zabytków

    Justyn Skowron

 

Otrzymuje:

Parafia Rzymskokatolicka

p.w Trójcy Przenajświętszej

Kaszewice 45

97-415 Kluki

 

Do  wiadomości:

 

1. Kuria Metropolitalna Łódzka

ul. ks. Skorupki 1

 

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzki

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Farna 8

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

© 2024 Parafia pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
170 0.095404863357544